دل نوشته ها، دل ناگفته‌ها

تنها دلیل زندگی- بایه غمی دوست دارم- داغ دلم تازه میشه - اسمتو وقتی میارم

شهریور 94
2 پست
مرداد 94
3 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
4 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
11 پست
آذر 88
3 پست
تکه_سنگ
1 پست