دنیا

«دنیا را چه بد ساختند

کسی را که دوست داری، دوستت ندارد

کسی که تو را دوست دارد، تو دوستش نداری

اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد،

به رسم و آئین زندگانی به هم نمی‌رسند.

و این رنج است

زندگی یعنی این»              دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 22 بازدید